Actieve Hulp Cambodja Projecten Weblog Fotoalbum Ik wil helpen Sponsors Vrijwilligers
ANBI Status

ANBIPer 1 januari 2014 stelt de Nederlandse Belastingdienst nieuwe eisen aan organisaties met een zogeheten ANBI status (Algemeen Nut Beoogde Instelling).

De ANBI status is voor u als donateur van belang voor de aftrekbaarheid van uw gift(en).

Hieronder volgt een overzicht van de voor deze status van belang zijnde informatie.


Organisatiegegevens
Fiscaalnummer/RSIN: 813378576
Volledige naam: Stichting Actieve Hulp Cambodja
Vestigingsplaats: Lisse 


Contactgegevens
Postadres:
Onze stichting is een papierloze stichting.

Email:
info@actievehulpcambodja.nl


Onze doelstelling
Het ondersteunen van de inwoners van de Cambodjaanse sloppenwijk Anlong Khong. Middels diverse kleinschalige projecten, welke gericht zijn op educatie, hygiëne, werkgelegenheid, gezondheid en samenwerking. Dit kan middels financiële ondersteuning of door het uitvoeren/faciliteren van activiteiten binnen de gemeenschap.


Beknopt beleidsplan
Wij ondersteunen het dorpje Anlong Khong middels kleinschalige projecten die de levensstandaard in het dorp verhogen. 

Bij deze projecten worden de inwoners zoveel mogelijk geactiveerd om mee te helpen, worden goederen lokaal ingekocht en lokale ondernemers ingezet. Waar mogelijk wordt inwoners van Anlong Khong de kans geboden binnen onze projecten een betaalde baan te krijgen, tijdelijk of voor langere termijn.

Wij werken met een lokale contactpersoon in Cambodja. Zij verzorgt de communicatie met de doelgroep, rapporteert aan ons team in Nederland en is ons adviesorgaan. 

Onze projecten zijn kleinschalig van aard en richten zich met name op scholing, werkgelegenheid en hygiëne. Over de jaren zijn diverse soorten projecten en samenwerkingsverbanden voorbij gekomen. Een pro-actieve, hands-on en flexibele aanpak; die inspringt op de behoefte op dat moment en kansen aangrijpt als zij voorbij komen.

Op dit moment runnen wij een kleuterschool, voorzien wij de kleuters van een gezonde lunch en ondersteunen wij een klein aantal gezinnen (Family support). Bijvoorbeeld door een bijdrage te leveren aan studiekosten of kosten voor (HIV) medicatie.

Hierdoor bieden wij:
- Werkgelegenheid aan onze kok en lerares, beiden woonachtig in Anlong Khong.
- Krijgen de jongste kinderen passend onderwijs en zijn zij goed voorbereid op het basisonderwijs. En is er minder uitval op de basisschool.
- Kunnen hun ouders/gezinsleden werken of naar school omdat de kleinsten zijn opgevangen.
- Gaan ze met een gevuld buikje naar huis.
- Kan een meisje haar school afmaken nu haar moeder is overleden.
- En kan de oma van een vrolijke puber elke maand zijn HIV medicatie ophalen in Phnom Penh.

Vrijwilligers worden op diverse manieren ingezet binnen onze projecten. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het schilderen van ons schoolgebouw, het geven van Engelse les of aanleggen van afwateringskanalen. Maar ook voor fondsenwerving in Nederland of administratieve ondersteuning.
Vrijwilligers melden zich doorgaans zelf bij ons aan.

Daar waar mogelijk zoeken wij samenwerkingsverbanden in binnen- en buitenland. Want samen sta je sterker!
Zo hebben wij bijvoorveeld samengewerkt met lokale Cambodjaanse hulporganisaties. En nemen wij deel aan evenementen voor kennisuitwisseling.

Ook stellen wij graag de jongere generaties in staat kennis te maken met de diverse facetten van ontwikkelingshulp en het leven in Cambodja. Zo heeft er met een Nederlandse jongerenorganisatie een uitwisselingsproject plaatsgevonden, worden er presentaties gehouden op basisscholen en wordt er momenteel samengewerkt met een middelbareschool in Duitsland.

Het geld voor onze projecten werven wij via:
- Bedrijven welke ons een (eindejaars)schenking doen. Of een actie organiseren.
- Vrijwilligers die een actie organiseren.
- Scholen die kennis uitwisselen over Cambodja en sponsoracties organiseren.
- Particulieren die een eenmalige of periodieke donatie doen.
- Fondsen gespecialiseerd in ontwikkelingssamenwerking.

Al onze fondsen worden volledig ingezet voor onze projecten. Uiteraard zullen wij wel administratievekosten moeten maken voor onze bankoverboekingen en dergelijke.

Bestedingen
Met iets meer dan 7.000 Euro kunnen wij een jaar lang de kinderen in Anlong Khong naar school laten gaan en twee families ondersteunen.

Op jaarbasis hebben wij de volgende uitgaven op het budget staan:
Family support - $3.780
Dagelijkse schoollunch - $2.400
Jaarlijks schoolreisje - $300
Kleuteronderwijs - $1.800
Bankkosten en overige administratiekosten - wisselend, afhankelijk van wisselkoers en aantal benodigde overboekingen.
Overige materialen en onderhoud - afhankelijk van behoefte.

De genoemde bedragen zijn in USD, daar er in Cambodja in Amerikaanse Dollars wordt betaald.

Onze financiën worden beheerd door Belasting- en Administratiekantoor Went Advies B.V. te Leiden.


Bestuur
Stichting Actieve Hulp Cambodja bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter: Rik Kentie
Penningmeester: Hugo Went
Secretaris/project coördinator: Heida Raven

 
Beloningsbeleid
Onze bestuursleden zien af van een vergoeding voor hun werk voor onze stichting. Ook dragen zij persoonlijk de kosten voor hun vluchten en verblijf in Cambodja. 

Vrijwilligers ontvangen geen vergoeding. Ook verstrekken wij geen tegemoetkoming in vlieg- of verblijfkosten.


Activiteitenoverzicht 2019
Samengevat hebben in het jaar 2019 de volgende activiteiten plaatsgevonden:

1. Vijf dagen per week, m.u.v. de schoolvakanties, hebben de kinderen uit Anlong Khong in de leeftijd tussen de 3 en 6 jaar iedere ochtend gedegen kleuteronderwijs gekregen.

2. Er maakten dat jaar tussen de 30 en 40 kinderen gebruik van onze school. 

3. Mevrouw Sok Khom, onze fantastische en zeer begane lerares, heeft met veel enthousiasme en loyaliteit de kinderen onderwezen. En was verzekerd van een vast maandinkomen.

4. Dankzij een particuliere sponsor kunnen wij faciliteren dat een meisje haar middelbare school kan afmaken. In 2019 zou zij eindexamen doen, echter overleed haar moeder. Waardoor zij wees werd. Wat een verschrikkelijk nieuws! Helaas zakte zij voor haar eindexamen. Maar dankzij haar sponsor kan zij het jaar overdoen, inclusief haar extra Engelse lessen na schooltijd. Haar doel is naar de University te gaan in Phnom Penh en daar Talen of Toerisme te studeren.

5. Ook dankzij particuliere sponsoring konden we een grootmoeder financieel ondersteunen, zodat zij maandelijks in Phnom Penh de HIV medicatie voor haar 14-jarige kleinzoon op kon halen. Hij zat in 2019 in Grade 8 en houdt erg van voetballen. Zijn HIV is nog steeds onder controle dankzij goede afstemming van zijn medicijnen. 

6. Ook dit jaar zijn alle leerlingen gezellig op schoolreisje geweest naar de dierentuin.

7. Twee leerkrachten van Gymnasium Rahden hebben een bezoek gebracht aan Anlong Khong. Wat vooral opviel was dat dat het schoolgebouw dringend onderhoud nodig heeft.

8. Het grootste deel van de fondsenwerving was in handen van deze Duitse middelbare school. Zij hebben geld ingezameld d.m.v. diverse prachtige acties; 
- een kerstmarkt met hele mooie zelfgemaakte kerstgeschenken en -decoraties
- een "bake-sale" waar zij heerlijk zelfgemaakt gebak verkochten
- lege flesseninzamelpunten werden verspreid door de school geplaatst
- het vinden van adverteerders voor de schoolagenda
- het verkopen van de schoolagenda met als thema Cambodja en gevuld met prachtige kunst van de Duitse leerlingen, maar ook van een inwoonster van Anlong Khong.

9. Een dame uit het dorp heeft het op zich genomen de lunches voor de leerlingen te verzorgen en te helpen bij het uitdelen. Zo gingen alle kindjes met een goed gevulde buik naar huis. En kan zij een centje bijverdienen.


10. Onze leerlingen krijgen zulk goed onderwijs dat een aantal uitstromers zelfs een groep mocht overslaan op de basisschool.

11. Sok Khom kreeg een mooi nieuw whiteboard op wielen. 

Klik hier voor ons Activiteitenverslag 2019
 

Financiële verantwoording
Hieronder vindt u onze financiële jaarverslagen van de afgelopen 4 jaren.

De rapporten van voorgaande jaren zijn uiteraard eveneens ter inzage.

Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015

 

Class of 2018

Namens de leerlingen, lerares en betrokken families bedanken iedereen hartelijk voor alle hulp, in welke vorm dan ook. En voor het in ons gestelde vertouwen. Aw'-kun! (Thank you!)

Uw donatie maakt het verschil.