Actieve Hulp Cambodja Projecten Weblog Fotoalbum Ik wil helpen Sponsors Vrijwilligers
Onze doelgroep

Hier vindt u meer informatie over de achtergrond van het dorpje Anlong Khong.


Anlong Khong Thmey
De inwoners van Anlong Khong woonden voorheen in een gelijknamige sloppenwijk in de hoofdstad Phnom Penh. Nadat deze wijk door een brand werd verwoest in het jaar 2000, hebben zij een stuk grond toegewezen gekregen. Waarop zij met eigen middelen een huisje mochten bouwen. Op een waterpomp na waren er nauwelijks voorzieningen. Het nieuwe Anlong Khong lag ook nog eens circa 15 kilometer buiten Phnom Penh. Een afstand die werk vinden bemoeilijkt, aangezien niet alle inwoners over vervoersmiddelen beschikten. Het dorp kon dus wel wat hulp gebruiken. Daarom besloten wij eind 2004 onze stichting op te richten en konden we in 2005 al starten met ons eerste project; de bouw van een school.


AnlongKhong Village

Onderwijs in Cambodja

Op 5 januari 1976 zorgde Pol Pot voor zeer ingrijpende politieke en sociale maatregelen. Steden werden ontvolkt om te gaan werken op het platteland. Scholen werden gesloten en door de politieke en maatschappelijke hervormingen werden leraren omgebracht in massa-executies. In de jaren negentig waren er nog maar enkele scholen over. Er is nu nog steeds een gebrek aan goed opgeleide leraren en vooral kleuterscholen zijn nog geen vanzelfsprekendheid. In Anlong Khong werd voorheen wel kleuteronderwijs gegeven, maar op een zeiltje op de grond onder een huis.


Waarom een kleuterschool zo belangrijk is voor Anlong Khong

Niet alleen de kinderen hebben baat bij een kleuterschool, maar ook de rest van het gezin. Vaak moet één van de ouders of een oudere broer of zus thuis blijven om voor de kleintjes te zorgen, waardoor zij de kans op werk of opleiding mislopen. Ook lopen veel kleuters een achterstand op door het gebrek aan kleuteronderwijs. Zij kunnen door die achterstand vaak niet meekomen op de basisschool en halen deze meestal niet meer in en stoppen vroegtijdig. Anlong Khong is hierop geen uitzondering. Als de jongere kinderen worden opgevangen kunnen de ouders gaan werken en kunnen de oudere broers en zussen zelf ook naar school.


Werkgelegenheid
De inwoners van Anlong Khong behoren tot de armsten in de Cambodja. Het dorp heeft geen ruimte voor landbouw en de meeste inwoners hebben geen scholing gehad. Geen ideale combinatie dus. De meeste vrouwen werken in een (kleding)fabriek en de mannen in de bouw, waar ze meestal maar zeer weining verdienen. Om hen een onafhankelijke toekomst te bieden is het belangrijk hen opleidingsmogelijkheden en kansen op werk te bieden.

Leefomstandigheden
Anlong Khong is een typische sloppenwijk. Klein, slecht behuisd, afgelegen, onopgeleid, oninteressant voor de omgeving en vuil. Vooral aan dat laatste kan wat gedaan worden. Daarom richt en wij ons tevens op activiteiten die de hygiëne, afvoer van regenwater, afvalverwijdering en gezondheid in het dorp verbeteren.


Help mee!
Anlong Khong kan dus wel wat hulp gebruiken. Met uw donatie zorgen wij er heel graag voor dat de levensstandaard in Anlong Khong verbetert.

Uw donatie maakt het verschil.